Memarlıq
Konsaltinq
Şəhərsalma
Fəaliyyətimiz

Memarlıq

Binaların, tikililərin, kiçik həcmlərin, ictimai məkanların konsepsiyasın-dan başlayaraq tikinti sənədlərinə kimi hazırlanması ilə məşğuluq. Təcrübəyə və texniki biliklərə söykənənən yaradıcı yanaşma vasitəsi ilə estetika, funksionallıq və dayanıqlıq arasında incə ahəngi tapırıq.

Şəhərsalma

Şəhərlər, rayonlar, qəsəbələr və kəndlər üçün inkişaf konsepsiyasından tutmuş müfəssəl planlara kimi layihələndirmə aparırıq. Mövcud və yeni-dən salınan yaşayış məntəqələri üçün insan yönümlü şəhər prinsipləri-nə uyğun master planlar hazırlayırıq.
Konsaltinq
Özəl biznesə, dövlət qurumlarına, icmalara və fərdlərə memarlıq və şəhərsalma sahələrində hər növ ekspert məsləhətləri veririk. İşlərin nəticəsinə ən böyük təsiri olan layihə öncəsi planlama mərhələsinin hazırlanmasında köməklik edirik.
Layihələrimiz

Komandamız

Bureau Mühit – sağlam memarlıq vasitəsilə ətraf mühiti yaxşılaşdırmağı özlərinə hədəf seçmiş gənc və proqressiv mütəxəssislər komandasıdır. Büronun əsas özəlliyi layihələrə kontekstual və analitik yanaşmasındadır. Büromuzun layihələri
həm büro daxilində, həm kənardan dəvət etdiyimiz yanaşı
sahələrin mütəxəssisləri ilə birgə keçirdiyimiz “beyin fırtınaları”nın
məhsuludur. Biz təkcə memarlarla deyil, həm də mühəndislərlə, sosioloqlarla, iqtisadçılarla və kompüter texnologiyaları
mütəxəssisləri ilə əməkdaşlıq edirik.