Qırxlar hamamının
regenerasiya konsepsiyası
Layihə: Regenerasiya konsepsiyası
Tarix: 2020
Yerləşmə: Dağıstan Respublikası

Dərbənd şəhərində yerləşən tarixi hamamın bərpa konsepsiyası. Komandamız hamamın maksimal dərəcədə autentik və orijinal halına uyğun bərpa olunmasını təklif edilmişdi. Büro tərəfindən orta əsrlər Şirvan-Abşeron hamamlarının tədqiqi, onların interyerlərinin və məişətlərinin öyrənilməsi üzrə böyük iş aparılmışdır.
Təklif Dərbənd şəhərinin administrasiyasına təqdim edilmişdi və bəyənilmişdi. Pandemiyaya və mülkiyyətçinin istəklərinə görə layihə dondurulub.


Layihə iştirakçıları: Toğrul Bayramov,