Bank of Baku interyer və eksteryerin təlimat kitabçası
Layihə: İnteryer və eksteryerin təlimat kitabçası
Tarix: 2022
Yerləşmə: Bakı şəhəri

Fiziki və mənəvi köhnəlmiş bank filiallarının tədricən yeniləməyi planlayan sifarişçi üçün tərəfimizdən dizayn təlimat kitabçası hazırlanmışdır. Təlimat kitabçası ilə fərqli növ məkanlarda yerləşən, fərqli ölçülərdə və yüklülükdə olan filiallar üçün invariativ həllər təklif olunub. Burada eksteryer, bankın zahiri təqdimatı, interyer dizayn, zonalaşma, mebel və avadanlıq istifadəsinə geniş izah verilib, konkret filial üzərində nümunəvi işləmə aparılıb.

Layihə iştirakçıları: Toğrul Bayramov, Rəsul Rzalı, Teymur İsazadə, Çiçək Bayramlı, Ayan Şirinova, Riad Hüseynov,
Səkinə Nağıyeva.